Vineyard  Nová Vieska

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť/ Strekovský vinohradnícky rajón / Vinohradnícka obec Nová Vieska

Rodinné vinárstvo a vinohrad sa nachádza vo vinohradoch obce Nová Vieska (www.novavieska.sk), v okrese Nové Zámky, medzi mestami Štúrovo (26 km) a Nové Zámky (30 km).

Pestovanie viniča v obci má bohatú dlhoročnú tradíciu, vďaka prírodným podmienkam pestovania viniča. Lokalita patrí do najteplejších vinohradníckych lokalít s energetickou bilanciou nad 200MJ/cm2 počas vegetácie, s ľahko záhrevnými  priepustnými, ale dostatočne výživnými bezskeletovými pôdami. Pôda je vápencovitá, časté sú vápence rôznej veľkosti.

Rozloha obce celkom 1748 ha, z toho na pestovanie viniča sa využíva 110 ha 90 pestovateľov, ktorí svoju úrodu spracúvajú v 60 tradičných vínnych pivniciach (2013). Veľmi chránenou pamiatkou našej pivnice je lis so stredne osadeným vretenom z druhej polovice 19. storočia, typiského pre župy Bratislava a Nitra v 18. storočí.

Vinohrady s tradičnými vínnymi pivnicami v krásnom prírodnom prostredí sa rozprestierajú na svahoch Drieňovej hory.

Drieňová hora - prírodná rezervácia

Chránené územie bolo zriadené v roku 1964 a nachádza sa v katastri obce Nová Vieska. Zámerom ochranárov je zachovať zvyšok stepných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Medzi chránené rastlinné druhy, ktoré sa tu nachádzajú patrí mandľa nízka (Amygdalus nana), hlaváčik jarný (Adonis vernalis), kavyľ pôvabný (Stipa pulcherrima), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a kosatec nízky (Iris pumila), medzi živočíchov jašterica zelená (Lacerta viridis) a vidlochvost zelený (Papilio machaon). Nie sú tu povolené žiadne ľudské zásahy, ktoré by narušili alebo ohrozili prírodné pomery. Ďalšou zaujúmavosťou obce sú Parížske močiare – národná prírodná rezervácia (zapísané do zoznamu svetového dedičstva).

Parížske močiare - národná prírodná rezervácia

Chránené územie od roku 1966 sa nachádza v katastri obce Gbelce. Je to územie, na ktorom sa nachádza významná medzinárodne chránená lokalita vodného vtáctva. V skutočnosti ide o stredoeurópske hniezdisko vodného vtáctva a využíva sa ako vedecko - výskumný objekt. Je významným útočiskom vodného vtáctva v dobe migračných letov. Hniezdia tu rôzne druhy kačíc, trsteniarik (Acrocephalus sp.), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), rybárik obyčajný (Alcedo atthis), chriašť malý (Porzana parva), bučiak veľký (Botaurus stellaris) a bučiarik malý (Ixobrychus minutus). Najvzácnejší je šašinarik tenkozobý (Lusciniola melanopogon), ktorý tu dosahuje najsevernejšie miesto svojho rozšírenia. V rezervácii je vstup na územie povolený od 1.9. do 31.3. a nie sú povolené žiadne ľudské zásahy, ktoré by narušili prírodné podmienky. Jedná sa o rezerváciu zaradenú do Svetového dedičstva ľudstva.

Používaním stránok prevádzkovateľa súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií OK